ספר התורה : א. המקור, ב. תרגום ערבי, ג. תרגום ארמי (הנוסח השומרוני). תצלום כתב היד של המאה הי״ג (ווטיקן ברבריני 1 ) הדפים החסרים הושלמו בצילום מתוך כתב יד בריטיש מוזיאון (ההשלמות נבדלות מגוף כ"י הקדמון לא רק בצורת האות אלא בסדר הטורים: המקור, ארמי, ערבי)

https://biblia-arabica.com/bibl/ZJQURKUT

Preferred Citation

צדקה, ישראל בן גמליאל, and Israel Ṣedaqa, eds. ספר התורה : א. המקור, ב. תרגום ערבי, ג. תרגום ארמי (הנוסח השומרוני). תצלום כתב היד של המאה הי״ג (ווטיקן ברבריני 1 ) הדפים החסרים הושלמו בצילום מתוך כתב יד בריטיש מוזיאון (ההשלמות נבדלות מגוף כ"י הקדמון לא רק בצורת האות אלא בסדר הטורים: המקור, ארמי, ערבי). Holon || חולון, 1966.

View at:

Abstract

Privately published facsimile edition of the trilingual Samaritan Pentateuch in MS: Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberini Or. 1, with additions from MS: London, British Library, Or. 7562 and MS: Jerusalem, National Library of Israel, Sam. 2° 1 for missing leaves.

Full Citation Information

Publication

Title: ספר התורה : א. המקור, ב. תרגום ערבי, ג. תרגום ארמי (הנוסח השומרוני). תצלום כתב היד של המאה הי״ג (ווטיקן ברבריני 1 ) הדפים החסרים הושלמו בצילום מתוך כתב יד בריטיש מוזיאון (ההשלמות נבדלות מגוף כ"י הקדמון לא רק בצורת האות אלא בסדר הטורים: המקור, ארמי, ערבי)

Editor: ישראל בן גמליאל צדקה

Editor: Israel Ṣedaqa

URI: https://biblia-arabica.com/bibl/ZJQURKUT  Link to Biblia Arabica bibliography Bibliographic Record.

TextLang:

Place of Publication: Holon || חולון

Date of Publication: 1966-1970

 Zotero

Subject Headings

Old Testament  Christian  Jewish  Samaritan  Pentateuch  Hebrew  Editions  Saadiah Gaon 

Cited Manuscripts

Jerusalem, National Library of Israel, Sam. 2° 1  London, British Library, Or. 7562  Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberini Or. 1 
 

About this Online Entry

Editorial Responsibility:

  • Ronny Vollandt, general editor, Biblia Arabica
  • Ronny Vollandt and Nathan P. Gibson, editors, Biblia Arabica
  • leonhard.becker, entry contributor, “ספר התורה : א. המקור, ב. תרגום ערבי, ג. תרגום ארמי (הנוסח השומרוני). תצלום כתב היד של המאה הי״ג (ווטיקן ברבריני 1 ) הדפים החסרים הושלמו בצילום מתוך כתב יד בריטיש מוזיאון (ההשלמות נבדלות מגוף כ"י הקדמון לא רק בצורת האות אלא בסדר הטורים: המקור, ארמי, ערבי)”
  • rvollandt, entry contributor, “ספר התורה : א. המקור, ב. תרגום ערבי, ג. תרגום ארמי (הנוסח השומרוני). תצלום כתב היד של המאה הי״ג (ווטיקן ברבריני 1 ) הדפים החסרים הושלמו בצילום מתוך כתב יד בריטיש מוזיאון (ההשלמות נבדלות מגוף כ"י הקדמון לא רק בצורת האות אלא בסדר הטורים: המקור, ארמי, ערבי)”
  • Leonhard Becker, entry contributor, “ספר התורה : א. המקור, ב. תרגום ערבי, ג. תרגום ארמי (הנוסח השומרוני). תצלום כתב היד של המאה הי״ג (ווטיקן ברבריני 1 ) הדפים החסרים הושלמו בצילום מתוך כתב יד בריטיש מוזיאון (ההשלמות נבדלות מגוף כ"י הקדמון לא רק בצורת האות אלא בסדר הטורים: המקור, ארמי, ערבי)”

Additional Credit:

  • Record added to Zotero by leonhard.becker
  • Record edited in Zotero by rvollandt
  • Primary editing by Leonhard Becker

Citation Styles