תפיסת רב סעדיה גאון את תרגום התורה בהשוואה לתפיסת הקראים || Se‘adyā Gaon’s Concept of Biblical Translation in the Light of the Karaite Concept

https://biblia-arabica.com/bibl/TC4IGXV2

Preferred Citation

Polliack, Meira. “תפיסת רב סעדיה גאון את תרגום התורה בהשוואה לתפיסת הקראים || Se‘adyā Gaon’s Concept of Biblical Translation in the Light of the Karaite Concept.” In מסורת ושינוי בתרבות הערבית־היהודית של ימי־הביניים׃ דברי הוועידה השישית של החברה לחקר התרבות הערבית־היהודית של ימי־הביניים [Heritage and Innovation in Medieval Judaeo-Arabic Culture: Proceedings of the Sixth Conference of the Society for Judaeo-Arabic Studies], edited by Joshua Blau and David Doron, 191–201. Ramat Gan: University of Bar Ilan Press, 2000.

Abstract

In discussing the Qaraite approach to translating Scripture, the author focuses on Yaʿqūb al-Qirqisānī, Yefet b. Eli, Yeshuʿah b. Yehudah, and David b. Abraham al-Fāsī, including citations from the writings of the latter three (both the Judaeo-Arabic text and Hebrew translation) concerning the matter of translation.

Full Citation Information

Article

Title: תפיסת רב סעדיה גאון את תרגום התורה בהשוואה לתפיסת הקראים || Se‘adyā Gaon’s Concept of Biblical Translation in the Light of the Karaite Concept

Author: Meira Polliack

Editor: Joshua Blau

Editor: David Doron

URI: https://biblia-arabica.com/bibl/TC4IGXV2  Link to Biblia Arabica bibliography Bibliographic Record.

Publication

TextLang:

Place of Publication: Ramat Gan

Publisher: University of Bar Ilan Press

Date of Publication: 2000

Pages: 191-201

 Zotero

Subject Headings

Old Testament  Jewish  Qaraite  Hebrew  David al-Fāsī  Yaʿqūb al-Qirqisāni  Yefet ben ʿEli  Yeshuʿah ben Yehudah 

Cited Manuscripts

St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 3204 
 

About this Online Entry

Editorial Responsibility:

  • Ronny Vollandt, general editor, Biblia Arabica
  • Ronny Vollandt and Nathan P. Gibson, editors, Biblia Arabica
  • SophiaK, entry contributor, “תפיסת רב סעדיה גאון את תרגום התורה בהשוואה לתפיסת הקראים || Se‘adyā Gaon’s Concept of Biblical Translation in the Light of the Karaite Concept”
  • Adrian Binder, entry contributor, “תפיסת רב סעדיה גאון את תרגום התורה בהשוואה לתפיסת הקראים || Se‘adyā Gaon’s Concept of Biblical Translation in the Light of the Karaite Concept”

Additional Credit:

  • Record added to Zotero by SophiaK
  • Record edited in Zotero by Adrian Binder

Citation Styles