עיונים במסורת הנוסח של תרגומי יפת בן עלי למקרא || Reflections on the Transmission Tradition of Yefet ben ʿEli’s Bible Translations

https://biblia-arabica.com/bibl/HHMAPSDW

Preferred Citation

בן־שמאי, חגי, and Haggai Ben-Shammai. “עיונים במסורת הנוסח של תרגומי יפת בן עלי למקרא || Reflections on the Transmission Tradition of Yefet ben ʿEli’s Bible Translations.” In כתבי היד בערבית־יהודית באוספי פירקוביץ׳: יפת בן עלי אלבצרי – פירוש בראשית: קטלוג לדוגמה; מקורות ומחקרים || Judeo-Arabic Manuscripts in the Firkovitch Collections: Yefet ben ʿEli al-Basri, Commentary on Genesis: A Sample Catalogue; Texts and Studies, edited by חגי בן־שמאי, Haggai Ben-Shammai, שגית בוטבול, Sagit Butbul, אפרת בטאט, Efrat Batat, שרה סטרומזה, Sarah Stroumsa, דוד סקליר, and David Sklare, 194–206. Jerusalem || ירושלים: Ben-Zvi Institute || מכות בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, 2000.

Abstract

Includes editions of Yefet’s Judaeo-Arabic translations of Isa 47:1–15, Zech 1:1–17, and Song 1:1–17, and surveys alternate translations in Yefet’s Mss. ad isolated verses (Zech 2:10; 6:6, 8; 7:7; 11:5, 8; 14:20; Song 1:10, 12; 2:15, 16; 3:5, 9; 5:9, 11, 16; 7:5; 8:8; Dan 2:48; 3:5, 7; 4:2, 16; 5:5, 9; 6:7; 7:10, 26; 9:24, 26; 11:2, 12, 35, 45; 12:6, 9, 13). MS: New York, Jewish Theological Seminary, 3338 is incorrectly identified on p. 183 as Ms. 3388.

Full Citation Information

Article

Title: עיונים במסורת הנוסח של תרגומי יפת בן עלי למקרא || Reflections on the Transmission Tradition of Yefet ben ʿEli’s Bible Translations

Author: חגי בן־שמאי

Author: Haggai Ben-Shammai

Editor: חגי בן־שמאי

Editor: Haggai Ben-Shammai

Editor: שגית בוטבול

Editor: Sagit Butbul

Editor: אפרת בטאט

Editor: Efrat Batat

Editor: שרה סטרומזה

Editor: Sarah Stroumsa

Editor: דוד סקליר

Editor: David Sklare

URI: https://biblia-arabica.com/bibl/HHMAPSDW  Link to Biblia Arabica bibliography Bibliographic Record.

Publication

TextLang:

Place of Publication: Jerusalem || ירושלים

Publisher: Ben-Zvi Institute || מכות בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

Date of Publication: 2000

Pages: 194-206

 Zotero

Subject Headings

Daniel  Isaiah  Song of Songs  Zechariah  Old Testament  Jewish  Qaraite  Hebrew  Yefet ben ʿEli 

Cited Manuscripts

London, British Library, Or. 2401  London, British Library, Or. 2502  London, British Library, Or. 2548  London, British Library, Or. 2550  London, British Library, Or. 2554  London, British Library, Or. 2557  New York, Jewish Theological Seminary, 3338  Oxford, Bodleian Libraries, Hunt. 206  Paris, Bibliothèque nationale de France, héb. 293  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr. I 569  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 1410  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 298  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 3523  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 3532 
 

About this Online Entry

Editorial Responsibility:

  • Ronny Vollandt, general editor, Biblia Arabica
  • Ronny Vollandt and Nathan P. Gibson, editors, Biblia Arabica
  • SophiaK, entry contributor, “עיונים במסורת הנוסח של תרגומי יפת בן עלי למקרא || Reflections on the Transmission Tradition of Yefet ben ʿEli’s Bible Translations”
  • Adrian Binder, entry contributor, “עיונים במסורת הנוסח של תרגומי יפת בן עלי למקרא || Reflections on the Transmission Tradition of Yefet ben ʿEli’s Bible Translations”
  • Michael Wechsler, entry contributor, “עיונים במסורת הנוסח של תרגומי יפת בן עלי למקרא || Reflections on the Transmission Tradition of Yefet ben ʿEli’s Bible Translations”
  • Ronny Vollandt, entry contributor, “עיונים במסורת הנוסח של תרגומי יפת בן עלי למקרא || Reflections on the Transmission Tradition of Yefet ben ʿEli’s Bible Translations”

Additional Credit:

  • Record added to Zotero by SophiaK
  • Record edited in Zotero by Adrian Binder
  • Primary editing by Michael Wechsler
  • Primary editing by Ronny Vollandt

Citation Styles