לקוטי קדמוניות: לקורות דת בני מקרא והליטעראטור שלהם עפ״י כתבי יד עבריים וערביים || Lickute Kadmoniot. Zur Geschichte des Karaismus und der karäischen Literatur

https://biblia-arabica.com/bibl/6RTPIANL

Preferred Citation

Pinsker, S. לקוטי קדמוניות: לקורות דת בני מקרא והליטעראטור שלהם עפ״י כתבי יד עבריים וערביים || Lickute Kadmoniot. Zur Geschichte des Karaismus und der karäischen Literatur. Wien: Adalbert della Torre, 1860. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc1.0038587190;view=1up;seq=6.

View at:

Abstract

This seminal work on Qaraite literature and history, based primarily on Mss. in the Firkovich Collection (St. Petersburg), includes a plethora of excerpts containing, inter alia, specimens of Judaeo-Arabic translations, glosses, and lexical equivalents. The larger of the aforementioned excerpts (in Hebrew translation; with the Judaeo-Arabic text selectively supplied) are from David b. Abraham al-Fāsī’s biblical lexicon (Pinsker 1:123–66, 170–75, 199–202, 206–16; 2:71 [n. 1], 107–9), ʿAlī b. Sulaymān’s abridgement of al-Fāsī’s Lexicon (1:178–99, 202–16), an anonymous Arabic glossary to the Prophets and Writings (1:227–32, ad Isa 1, Josh, and Judg), Salmon b. Yeruḥam’s Judaeo-Arabic translation and commentary on Eccl 1:3 (2:112–13), and Yefet b. Eli’s Judaeo-Arabic translation and commentary on Eccl 1:3 (2:109–11; incorrectly attributed by Pinsker to Benjamin al-Nahāwandī). See the lengthy review by A. Geiger in אוצר נחמד [Ozar Nechmad], edited by Ignaz Blumenfeld, 4:8–36 (Vienna: J. Schlossberg, 1863) {https://www.zotero.org/groups/538215/biblia_arabica/items/itemKey/CMCUEGS2/q/blumenfeld}; and the review by A. Neubauer in JA, 6/2 (1863): 285–94 {https://www.zotero.org/groups/538215/biblia_arabica/items/itemKey/S36Z3QG4/q/neubauer}.

Full Citation Information

Publication

Title: לקוטי קדמוניות: לקורות דת בני מקרא והליטעראטור שלהם עפ״י כתבי יד עבריים וערביים || Lickute Kadmoniot. Zur Geschichte des Karaismus und der karäischen Literatur

Author: S. Pinsker

URI: https://biblia-arabica.com/bibl/6RTPIANL  Link to Biblia-Arabica.com Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/biblia_arabica/items/6RTPIANL  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/538215/items/6RTPIANL  Link to Zotero Bibliographic Record

See Also: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc1.0038587190;view=1up;seq=6  Link to Biblia-Arabica.com Bibliographic Record

TextLang:

Place of Publication: Wien

Publisher: Adalbert della Torre

Date of Publication: 1860

Subject Headings

Ecclesiastes  Isaiah  Joshua  Judges  Old Testament  Jewish  Qaraite  Historical Books  Prophets  Hebrew  David al-Fāsī  Salmon ben Yeruḥam  Yefet ben ʿEli  ʿAlī b. Sulaymān the Qaraite 

Cited Manuscripts

St. Petersburg, National Library of Russia, Evr. I 554  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr. I 556  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr. I 559  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr. I 560  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr. I 599  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr. I 604  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr. I 605 
 

About this Online Entry

Editorial Responsibility:

  • Ronny Vollandt, general editor, Biblia Arabica
  • Ronny Vollandt, editor, Biblia Arabica
  • SophiaK, entry contributor, “לקוטי קדמוניות: לקורות דת בני מקרא והליטעראטור שלהם עפ״י כתבי יד עבריים וערביים || Lickute Kadmoniot. Zur Geschichte des Karaismus und der karäischen Literatur”
  • Adrian Binder, entry contributor, “לקוטי קדמוניות: לקורות דת בני מקרא והליטעראטור שלהם עפ״י כתבי יד עבריים וערביים || Lickute Kadmoniot. Zur Geschichte des Karaismus und der karäischen Literatur”
  • Michael Wechsler, entry contributor, “לקוטי קדמוניות: לקורות דת בני מקרא והליטעראטור שלהם עפ״י כתבי יד עבריים וערביים || Lickute Kadmoniot. Zur Geschichte des Karaismus und der karäischen Literatur”
  • Ronny Vollandt, entry contributor, “לקוטי קדמוניות: לקורות דת בני מקרא והליטעראטור שלהם עפ״י כתבי יד עבריים וערביים || Lickute Kadmoniot. Zur Geschichte des Karaismus und der karäischen Literatur”

Additional Credit:

  • Record added to Zotero by SophiaK
  • Record edited in Zotero by Adrian Binder
  • Primary editing by Michael Wechsler
  • Primary editing by Ronny Vollandt

Citation Styles