לשון התרגום לערבית של התורה השומרונית: קווי יסוד של תורת ההגה והצורת || The Language of the Arabic Translation of the Samaritan Pentateuch: Phonetics and Morphology

https://biblia-arabica.com/bibl/TKCZDJ7B

Preferred Citation

ברקן, לבנת, and Livnat Barkan. “לשון התרגום לערבית של התורה השומרונית: קווי יסוד של תורת ההגה והצורת || The Language of the Arabic Translation of the Samaritan Pentateuch: Phonetics and Morphology.” M. A. Thesis, האוניברסיטה העברית בירושלים || The Hebrew University of Jerusalem, 2014.

Abstract

A description and examination of the linguistic features of the old Arabic translation of the Samaritan Pentateuch as given in Shehadeh's edition https://biblia-arabica.com/bibl/IZFNRHBX. While most of the phenomena described are well-known from Middle Arabic writings, some of them have not, or only rarely, been attested elsewhere.

Full Citation Information

Publication

Title: לשון התרגום לערבית של התורה השומרונית: קווי יסוד של תורת ההגה והצורת || The Language of the Arabic Translation of the Samaritan Pentateuch: Phonetics and Morphology

Author: לבנת ברקן

Author: Livnat Barkan

URI: https://biblia-arabica.com/bibl/TKCZDJ7B  Link to Biblia Arabica bibliography Bibliographic Record.

TextLang:

Place of Publication: Jerusalem

Date of Publication: 2014

 Zotero

Subject Headings

Old Testament  Jewish  Samaritan  Pentateuch  Hebrew  Abū Saʿīd  Saadiah Gaon 

Cited Manuscripts

Cambridge, Cambridge University Library, Add. 714  Leiden, University of Leiden Library, Or. 1222  London, British Library, Add. 19011  London, British Library, Or. 1450  London, British Library, Or. 2688  Manchester, John Rylands Library, Sam. 2  Nablus, Samaritan Synagogue, 15  Nablus, Samaritan Synagogue, 18  Nablus, Samaritan Synagogue, 20  Nablus, Samaritan Synagogue, 6  Nablus, Samaritan Synagogue, 8  Paris, Bibliothèque nationale de France, Ar. 5  Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberini Or. 1 
 

About this Online Entry

Editorial Responsibility:

  • Ronny Vollandt, general editor, Biblia Arabica
  • Ronny Vollandt and Nathan P. Gibson, editors, Biblia Arabica
  • leonhard.becker, entry contributor, “לשון התרגום לערבית של התורה השומרונית: קווי יסוד של תורת ההגה והצורת || The Language of the Arabic Translation of the Samaritan Pentateuch: Phonetics and Morphology”
  • rvollandt, entry contributor, “לשון התרגום לערבית של התורה השומרונית: קווי יסוד של תורת ההגה והצורת || The Language of the Arabic Translation of the Samaritan Pentateuch: Phonetics and Morphology”
  • Leonhard Becker, entry contributor, “לשון התרגום לערבית של התורה השומרונית: קווי יסוד של תורת ההגה והצורת || The Language of the Arabic Translation of the Samaritan Pentateuch: Phonetics and Morphology”

Additional Credit:

  • Record added to Zotero by leonhard.becker
  • Record edited in Zotero by rvollandt
  • Primary editing by Leonhard Becker

Citation Styles