יפת בן עלי אלבצרי, פירוש בראשית: מהדורה ביקורתית לדוגמה || Yefet ben ʿEli, Commentary on Genesis: A Sample Critical Edition

https://biblia-arabica.com/bibl/W9UPBTMQ

Preferred Citation

Butbul, Sagit, Sarah Stroumsa, שגית בוטבול, and שרה סטרומזה. “יפת בן עלי אלבצרי, פירוש בראשית: מהדורה ביקורתית לדוגמה || Yefet ben ʿEli, Commentary on Genesis: A Sample Critical Edition.” In כתבי היד בערבית־יהודית באוספי פירקוביץ׳: יפת בן עלי אלבצרי – פירוש בראשית: קטלוג לדוגמה; מקורות ומחקרים  || Judeo-Arabic Manuscripts in the Firkovitch Collections: Yefet ben ʿEli al-Basri, Commentary on Genesis: A Sample Catalogue; Texts and Studies, edited by Haggai Ben-Shammai, חגי בן־שמאי, שגית בוטבול, אפרת בטאט, שרה סטרומזה, דוד סקליר, Sagit Butbul, Efrat Batat, Sarah Stroumsa, and David Sklare, 79–179. Jerusalem || ירושלים: Ben-Zvi Institute || מכות בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, 2000.

View at:

Abstract

Includes an edition and Modern Hebrew translation of Yefet’s Judaeo-Arabic translation and commentary on Gen 1:1–5, including his introduction to the book.

Full Citation Information

Article

Title: יפת בן עלי אלבצרי, פירוש בראשית: מהדורה ביקורתית לדוגמה || Yefet ben ʿEli, Commentary on Genesis: A Sample Critical Edition

Author: Sagit Butbul

Author: Sarah Stroumsa

Editor: Haggai Ben-Shammai

Author: שגית בוטבול

Author: שרה סטרומזה

Editor: חגי בן־שמאי

Editor: שגית בוטבול

Editor: אפרת בטאט

Editor: שרה סטרומזה

Editor: דוד סקליר

Editor: Sagit Butbul

Editor: Efrat Batat

Editor: Sarah Stroumsa

Editor: David Sklare

URI: https://biblia-arabica.com/bibl/W9UPBTMQ  Link to Biblia Arabica bibliography Bibliographic Record.

Publication

TextLang:

Place of Publication: Jerusalem || ירושלים

Publisher: Ben-Zvi Institute || מכות בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

Date of Publication: 2000

Pages: 79-179

 Zotero

Subject Headings

Genesis  Old Testament  Jewish  Qaraite  Pentateuch  Hebrew  Yefet ben ʿEli 

Cited Manuscripts

Cambridge, Trinity College, F.12.109  London, British Library, Or. 10822  London, British Library, Or. 2461  London, British Library, Or. 2462  London, British Library, Or. 2463  London, British Library, Or. 2465  New York, Jewish Theological Seminary, ENA 1752  Paris, Bibliothèque nationale de France, héb. 277  Paris, Bibliothèque nationale de France, héb. 278  Paris, Bibliothèque nationale de France, héb. 279  St. Petersburg, Institute of Oriental Manuscripts, B 51  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 135  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 142  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 21  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 22  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 25  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 3211  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 3264  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 4162  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 81  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. II 2821  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. II 3429 
 

About this Online Entry

Editorial Responsibility:

  • Ronny Vollandt, general editor, Biblia Arabica
  • Ronny Vollandt and Nathan P. Gibson, editors, Biblia Arabica
  • SophiaK, entry contributor, “יפת בן עלי אלבצרי, פירוש בראשית: מהדורה ביקורתית לדוגמה || Yefet ben ʿEli, Commentary on Genesis: A Sample Critical Edition”
  • Adrian Binder, entry contributor, “יפת בן עלי אלבצרי, פירוש בראשית: מהדורה ביקורתית לדוגמה || Yefet ben ʿEli, Commentary on Genesis: A Sample Critical Edition”
  • Michael Wechsler, entry contributor, “יפת בן עלי אלבצרי, פירוש בראשית: מהדורה ביקורתית לדוגמה || Yefet ben ʿEli, Commentary on Genesis: A Sample Critical Edition”
  • Ronny Vollandt, entry contributor, “יפת בן עלי אלבצרי, פירוש בראשית: מהדורה ביקורתית לדוגמה || Yefet ben ʿEli, Commentary on Genesis: A Sample Critical Edition”

Additional Credit:

  • Record added to Zotero by SophiaK
  • Record edited in Zotero by Adrian Binder
  • Primary editing by Michael Wechsler
  • Primary editing by Ronny Vollandt

Citation Styles