הספרות הערבית היהודית – פרקים נבחרים || Judaeo-Arabic Literature: Selected Texts || المختار من النصوص باللغة العربية اليهودية

https://biblia-arabica.com/bibl/K5K42UFR

Preferred Citation

בלאו, יהושע, and Joshua Blau. הספרות הערבית היהודית – פרקים נבחרים || Judaeo-Arabic Literature: Selected Texts || المختار من النصوص باللغة العربية اليهودية. הסדרה לזכר מכס שלסינגר: מקורות || The Max Schloessinger Memorial Series: Texts 4. ירושלים || Jerusalem: הוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית || The Magnes Press, 1980.

View at:

Abstract

Includes excerpts from David b. Abraham al-Fāsī’s Kitāb jāmiʿ al-alfāẓ, containing Judaeo-Arabic glosses and partial translations of the biblical text (pp. 52–72); and Yefet b. Eli’s Judaeo-Arabic trans. and commentary on Job 1:1, including his introduction to the book (pp. 73–86).

Full Citation Information

Publication

Title: הספרות הערבית היהודית – פרקים נבחרים || Judaeo-Arabic Literature: Selected Texts || المختار من النصوص باللغة العربية اليهودية

Author: יהושע בלאו

Author: Joshua Blau

URI: https://biblia-arabica.com/bibl/K5K42UFR  Link to Biblia Arabica bibliography Bibliographic Record.

TextLang:

Place of Publication: ירושלים || Jerusalem

Publisher: הוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית || The Magnes Press

Date of Publication: 1980

Series

Title: הסדרה לזכר מכס שלסינגר: מקורות || The Max Schloessinger Memorial Series: Texts

 Zotero

Subject Headings

Job  Old Testament  Jewish  Qaraite  Sapiential Books  Hebrew  David al-Fāsī  Yefet ben ʿEli 

Cited Manuscripts

London, British Library, Or. 2509  London, British Library, Or. 2510  London, British Library, Or. 2512  New York, Jewish Theological Seminary, ENA 100  Oxford, Bodleian Libraries, Opp. Add. Quart. 165 
 

About this Online Entry

Editorial Responsibility:

  • Ronny Vollandt, general editor, Biblia Arabica
  • Ronny Vollandt and Nathan P. Gibson, editors, Biblia Arabica
  • SophiaK, entry contributor, “הספרות הערבית היהודית – פרקים נבחרים || Judaeo-Arabic Literature: Selected Texts || المختار من النصوص باللغة العربية اليهودية”
  • Adrian Binder, entry contributor, “הספרות הערבית היהודית – פרקים נבחרים || Judaeo-Arabic Literature: Selected Texts || المختار من النصوص باللغة العربية اليهودية”
  • Michael Wechsler, entry contributor, “הספרות הערבית היהודית – פרקים נבחרים || Judaeo-Arabic Literature: Selected Texts || المختار من النصوص باللغة العربية اليهودية”
  • Ronny Vollandt, entry contributor, “הספרות הערבית היהודית – פרקים נבחרים || Judaeo-Arabic Literature: Selected Texts || المختار من النصوص باللغة العربية اليهودية”

Additional Credit:

  • Record added to Zotero by SophiaK
  • Record edited in Zotero by Adrian Binder
  • Primary editing by Michael Wechsler
  • Primary editing by Ronny Vollandt

Citation Styles