פירושו של יפת בן ֵעלי הקראי לסיפור יהוא: (מלכים ב' ט–י): מהדורה מוערת

https://biblia-arabica.com/bibl/997D2SZ7

Preferred Citation

שלוסברג, אליעזר, עמוס פריש, and יצחק סטרשינסקי. “פירושו של יפת בן ֵעלי הקראי לסיפור יהוא: (מלכים ב’ ט–י): מהדורה מוערת.” גנזי קדם: שנתון לחקר הגניזה יד (2018 2017): 195–262.

Full Citation Information

Article

Title: פירושו של יפת בן ֵעלי הקראי לסיפור יהוא: (מלכים ב' ט–י): מהדורה מוערת

Author: אליעזר שלוסברג

Author: עמוס פריש

Author: יצחק סטרשינסקי

URI: https://biblia-arabica.com/bibl/997D2SZ7  Link to Biblia Arabica bibliography Bibliographic Record.

Publication

Title: גנזי קדם: שנתון לחקר הגניזה

TextLang:

Date of Publication: תשע"ח || 2017-2018

Pages: 195-262

Volume: יד

 Zotero

Subject Headings

Kings  Old Testament  Jewish  Qaraite  Historical Books  Hebrew  Yefet ben ʿEli 

Cited Manuscripts

Leiden, University of Leiden Library, Cod. Or. 4750  Saint Petersburg, Institute of Oriental Studies, C 38  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 2136  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 3371  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 3372  St. Petersburg, National Library of Russia, Evr.-Arab. I 3373 
 

About this Online Entry

Editorial Responsibility:

  • Ronny Vollandt, general editor, Biblia Arabica
  • Ronny Vollandt and Nathan P. Gibson, editors, Biblia Arabica
  • Nathan P. Gibson, entry contributor, “פירושו של יפת בן ֵעלי הקראי לסיפור יהוא: (מלכים ב' ט–י): מהדורה מוערת”

Additional Credit:

  • Record added to Zotero by Nathan P. Gibson

Citation Styles